Delicious Darkness
Informatie over BDSM
De onderdanige rol

Het lijkt zo dat jij weinig hoeft te doen en alles kunt overlaten aan de dominant. Indien dat al opgaat voor diverse andere spelvormen, voor het psycho-spel gaat dat veel minder of helemaal niet op. Om tot een echt goed spel te komen, zal jij je maximaal in je rol dienen in te leven (misschien mede door het kiezen voor een andere naam). Dan heeft het in ieder geval voor je eigen gevoel al een grote waarde. De gesprekken vooraf kunnen een beetje bedreigend op je overkomen, omdat je je kwetsbaar zal kunnen gaan voelen doordat je zoveel van jezelf laat zien. Wanneer je partner nog niet dat vertrouwen van je geniet of wanneer je dat zelf nog niet aankan, kun je kiezen voor een alternatief. Speel eerst het liefste spel. Dan zal je elkaar al beter leren kennen door de realiteit van het spel te beleven. Neem daarna rustig de tijd om voor jezelf en je partner er duidelijk zicht op te krijgen door welke emotie je seksueel geraakt wordt. Door de juiste ingangsemotie te kiezen, ben je al voor de helft op weg naar een opwindend en diepgaand spel. Je verdere grote verantwoordelijkheid is om vooraf, in de pauzes en na het spel aan te geven waar je emotioneel positief dan wel negatief gevoelig bent. Dat lijkt heel veel. We zijn allemaal verschillend en voor de een zal het ook eerder duidelijk zijn dan voor de ander. Door na het spelen erover te praten met wederzijds begrip en openheid kun je veel van elkaar te weten komen.
Sta open voor de gevoeligheden en onzekerheden van je partner. Alleen al het begrip macht heeft in onze samenleving een negatieve klank. Wanneer hij domineert kan hij door conditionering enigszins in conflict met zichzelf komen ten tijde van of na het spel en daar kan hij het in het begin moeilijk mee hebben. Domineer, indien mogelijk, ook een keer, dan begrijp je de dominant zowel hierin, als op andere vlakken, beter.


Voor (het) spel
Lief zijn, geborgenheid en houden van in het spel
De dominerende rol
De onderdanige rol
Positief gevoelig / Negatief gevoelig
Het liefste spel
Het spel vanuit de ingangsemotie
Spelen met grensfragmenten
Grensfragmenten vanuit de rol-essentie
Shockeren
Communicatie in het spel
Wat blijft altijd fantasie
Iets over de entourage
Heeft SM therapeutische waarde?
Herbeleven
Rolwisseling
Andere aspecten
Nawoord
Verklarende woordenlijst
HomeWelkomVan spel tot lifestylePsychoSM / MindgamesPijn in BDSMZwepenWoordenlijstEen stukje geschiedenis