Delicious Darkness
Informatie over BDSM
PsychoSM / Mindgames

Een van mijn belangrijkste redenen voor het schrijven van dit stuk is het beeld dat de samenleving heeft over het fenomeen SM. Persoonlijk hanteer ik voor de letters SM het begrip 'Seksualiteit en Macht', omdat dit een groter gebied omvat dan het begrip SadoMasochisme. Vanuit de gevestigde SM-kringen zal dit waarschijnlijk weerstand opleveren. Deze mensen dienen dan echter tegelijkertijd te beseffen hoe tot op dit moment het begrip SadoMasochisme andere mensen afgeschrikt heeft. De kloof tussen mensen die macht in hun sexualiteitsbeleving als opwindend ervaren, maar die deze gevoelens niet per definitie als sadomasochistisch willen beschouwen en de sadomasochisten is volgens mij te groot. De sadomasochisten staan mede daardoor behoorlijk geïsoleerd en degenen die macht als niet-sadomasochistisch ervaren, staan er grotendeels buiten en weten niet precies hoe te beleven en waar ze aansluiting kunnen vinden om over hun gevoel te praten met andere mensen. Het is toch onbegrijpelijk dat je een contactadvertentie leest waarin staat: 'wel bondage, geen SM'! Bondage roept het gevoel van macht of machteloosheid op en valt zodoende automatisch onder SM. Vandaar de noodzaak om aan het begrip SM een ruimere interpretatie te geven, zodat men eerder en openlijker voor SM-gevoelens uit durft te komen zonder die valse schaamte.
Nog altijd associeert men over het algemeen SM met zwepen, bloed en pijn. De associatie met
bloed is enorm overtrokken, want wanneer er wel bloed aan te pas komt betreft dit een enkel uitzonderingsgeval. Maar ook voor wat betreft pijnlust zou een veel ruimere tolerantie op zijn plaats zijn, omdat ook pijnlust samengaat met liefde, aandacht, genegenheid en tederheid. Seksualiteit kent, zodra je macht toevoegt, vele vormen en pijnlust is er daar een van. Dat wil zeggen, dat er waarschijnlijk mensen zijn voor wie die pijnlust niet opgaat, maar ook mensen voor wie het wel zo werkt.

Ooit hoop ik nog eens mee te maken dat het beeld dat de samenleving over SM heeft, veranderd is, namelijk op zodanige wijze dat over het algemeen wordt erkend dat, zodra er in een relatie een keuze wordt gemaakt voor SM, dit hand in hand dient te gaan met oprechte liefde voor de ander. Het wordt hoog tijd dat de samenleving een ander beeld krijgt van de combinatie Seksualiteit en Macht.


Voor (het) spel
Lief zijn, geborgenheid en houden van in het spel
De dominerende rol
De onderdanige rol
Positief gevoelig / Negatief gevoelig
Het liefste spel
Het spel vanuit de ingangsemotie
Spelen met grensfragmenten
Grensfragmenten vanuit de rol-essentie
Shockeren
Communicatie in het spel
Wat blijft altijd fantasie
Iets over de entourage
Heeft SM therapeutische waarde?
Herbeleven
Rolwisseling
Andere aspecten
Nawoord
Verklarende woordenlijst
HomeWelkomVan spel tot lifestylePsychoSM / MindgamesPijn in BDSMZwepenWoordenlijstEen stukje geschiedenis