Delicious Darkness
Informatie over BDSM
Omstandigheden die van invloed zijn op pijn
Zowel pijnlust als masochisme zijn niet statisch en allerminst constant in die zin. Dat komt omdat er nogal wat factoren een rol van betekenis kunnen spelen, waaronder:
-         Het belang van contact
-         Opbouw
-         Wat je als Dom zonder meer mag verlangen van de sub
-         Geen doel maar een middel
-         Pijnbeleving van de sub is uitgangspunt
-         Omgevingstemperatuur
-         De cyclus van de sub
-         Relatie Dom/sub
-         Wat de sub kan doen
-         Stress e.d.
-         Vernedering
-         Napijn
-         Nazorg
 
Contact
 
De kern van bdsm is samen te vatten in de combinatie van contact maken en spanning opbouwen. De Dom kan letterlijk contact maken met de sub door alleen al zijn hand in de nek of op het achterhoofd van de sub te leggen. Ook het vasthouden van de haren kan erg goed werken, mede omdat dat zowel als contact en als spanning ervaren kan worden.
Als een spel of sessie met contact maken begint, wordt dat over het algemeen als aangenaam ervaren door de sub.
 
Opbouw
 
Inslaan is een aandachtspunt bij de opbouw. Een suède strokenzweep komt heel rustig aan bij de sub en is daardoor een fijne zweep om mee te beginnen. Dit geldt overigens voor bijna alle zachtleren zwepen, dit worden ook wel warming-up zwepen genoemd.
Door goed op de sub te letten merkt de Dom snel genoeg of hij te zacht of te hard slaat. Als de sub pijn al wat heeft leren waarderen kan de Dom met het inslaan meteen al iets steviger beginnen. Op het moment dat je als Dom merkt dat de sub het wat ruig vindt worden, geef je haar bijvoorbeeld even een aai over haar bol.
De Dom kan ook inslaan door hard te slaan. Dit dan met een langere tussenpoos tussen elke slag.
Door vooraf de sub even te zeggen dat je wilt dat ze geniet van het nagloeien, leg je de aandacht van de sub niet op de komende pijn maar op het positieve effect van het nagloeien. Tevens voorkom je dat de sub zich de tandjes schrikt.
 
Wat mag de Dom zonder meer verlangen.
 
Onder andere reactie van de sub. Er is niets saaier voor een Dom dan een sub die geen kik geeft. Door het ontbreken van lichaamstaal en een verbale reactie wordt het voor de Dom ook bijna onmogelijk in te schatten waar de sub met pijn zit. Er blijven natuurlijk subs die het idee hebben dat Doms helderziend zijn. Een risico is dat de Dom het niet reageren van de sub interpreteert als een uitdaging: zie mij maar klein te krijgen……… 
Dat kan heel goed gaan, het kan echter ook heel verkeerd gaan. Er is ook weinig aan, het komt simpel neer op de sub te breken door hard te slaan met materiaal dat qua pijnimpact heftig genoeg is.
Echter geen regel zonder uitzonderingen en dat geldt hierin net zo goed. Er zijn subs die een dergelijke ‘break’ (gebroken worden) gewoon nodig hebben om zich bijvoorbeeld over te kunnen geven of om emotioneel te kunnen ontladen.
 
Pijn geen doel maar een middel.
 
Dit heb ik nogal wat keren gehoord van subs. De insteek hiervan kan individueel heel verschillend zijn:
-         De pijn kan de functie hebben om de onderdanigheid te verdiepen.
-         Pijn als echte straf, kan werken als schuldbevrijdend, louterend.
-         Pijn als lustverhoging.
-         Pijn als middel om een grens over te gaan.
 
De pijnbeleving van de sub als uitgangspunt.
 
De ene sub heeft een hogere pijngrens dan de andere. Daarnaast is een Dom niet statisch in het pijnigen. Een Dom participeert op de positieve pijnbeleving van het moment van de desbetreffende sub. Hij past de hoeveelheid en de mate van pijn dus aan, aan de sub met wie hij op dat moment een sessie heeft en aan haar gesteldheid op dat moment. Van belang hierbij is de communicatie tussen de Dom en de sub. Hoe beter hij op de hoogte is van haar ‘state of mind’, des te beter hij er op in kan gaan tijdens de sessie.
 
Omgevingstemperatuur
 
Is echt van belang. Iedereen die zich iets intensiever met sport heeft bezig gehouden weet hoe belangrijk de warming-up is. Iedereen weet dat als men zich stoot terwijl men door en door verkleumd is, de pijn dan veel venijniger is. Dit werkt ook zo met pijnlust, de pijngrens van de sub ligt opmerkelijk hoger met 23 graden dan met 17 graden Celsius. Met 23 graden is het ook meteen een stuk gezelliger.
 
De cyclus
 
De maandelijkse cyclus van een vrouw kan van periode tot periode anders zijn. Het is bekend dat bij een aantal het libido een stuk hoger ligt dan bij andere dagen tijdens de cyclus. Vrouwen…. 
Zo kunnen er met de pijnbeleving ook opmerkelijke verschillen zijn.
 
Relatie Dom/sub
 
Heeft vele kanten in de pijnbeleving voor de sub. Als het even niet lekker loopt tussen Dom en sub kan dat al meteen zijn weerslag hebben op de pijngrens. Dat is niet zo spannend. Andersom is het effect echter ook duidelijk merkbaar. Als het contact tussen Dom en sub close en goed is, werkt dat positief door. De daar uit voortvloeiende ontspanning is ook een factor. Het gaat ook samen met een dieper vertrouwen, waardoor de sub zich makkelijker overgeeft.
 
Wat de sub kan doen
 
De sub kan zelf ook enigszins invloed uitoefenen op de pijn. Niet “vechten” tegen de pijn maar de pijn “verwelkomen”. Dat zorgt voor een positieve spierspanning en ontspanning waardoor de pijngrens hoger komt te liggen.
Met het afstemmen van de ademhaling op de slagen bereikt de sub een nog groter resultaat hierin. Zelf even onderzoeken of de pijn makkelijker is te dragen tijdens de uitademing is beslist de moeite waard.
Ook door middel van de buikademhaling wordt de pijngrens bij een behoorlijk aantal subs makkelijk hoger.
 
Stress
 
Als er sprake is van stress omdat de relatie niet goed zit, kan dat negatief doorwerken in de pijnbeleving van de sub. Als de stressoorzaak buiten de relatie ligt, kan het juist andersom voor de sub werken. De sub wil dan vaak tot het uiterste gaan in een spel of sessie.
Deze behoefte van de sub kan zich ook voordoen wanneer zij zich mentaal of emotioneel niet goed voelt. Ook is het opvallend dat wanneer de sub een emotioneel slechtere periode doormaakt, de pijngrens ook aanmerkelijk hoger ligt.
De sub zal zichzelf in een dergelijke periode als “verdoofd” ervaren. Het zou kunnen dat diverse mensen hun vraagtekens hebben om met een sub onder dergelijke omstandigheden een stevige sessie of spel aan te gaan. Toch is het mijn ervaring dat juist de sub zelf komt met deze vraag en dit verlangen. De oorzaak van dit verlangen kan liggen om even afstand te nemen van de gedachten waarmee men dagelijks op dat moment zit of om emotioneel flink te kunnen ontladen. De behoefte aan een intense knuffel is na een sessie met dergelijke omstandigheden eveneens echt merkbaar.
 
Vernedering
 
Vernedering creatief toepassen als extra opwindingsfactor, daar gaat het in deze om. Een sub die specifiek iets met vernedering heeft gaat dan onmiddellijk diep in de onderdanigheid c.q. het lustgevoel. Dat heeft direct een verhoogde pijngrens als gevolg.
 
Napijn
 
De napijn wordt door de sub beslist gewaardeerd. 
Er zijn subs die met de pijn in een sessie op zichzelf niet zoveel hebben. De winst ligt voor hen o.a. in de roes veroorzaakt door endorfine en de napijn. Ik heb een sub wel eens horen zeggen dat de klappen zelf haar gestolen konden worden maar dat de napijn als hemels werd ervaren.
Met dergelijke subs is het zeker de moeite waard om te kijken hoe ze reageren op een felle stevige slag van de slapper. Na de slag haar even laten bijkomen en laten nagenieten van het nagloeien alvorens weer te slaan.
De napijn, na de sessie en de volgende dag, wordt ook met een gevoel van trots ervaren. Het hebben ondergaan voor de Dom. Het gevoel ook dat de Dom trots is op de sub. Dit zijn ook gevoelens die hierbij een belangrijke rol spelen.
  
Nazorg
 
Nazorg na een spel. Echt van belang na een indringende sessie als mede bij beginnende subs. Dit kan een fysieke nazorg zijn (een dekentje geven tegen het rillen, strelen om gerust te stellen, etc) of een emotionele nazorg zijn (zeggen dat de andere het goed heeft gedaan, dat je van hem/haar houdt etc).

Omstandigheden die van invloed zijn op pijn
Endorfinen
HomeWelkomVan spel tot lifestylePsychoSM / MindgamesPijn in BDSMZwepenWoordenlijstEen stukje geschiedenis