Delicious Darkness
Informatie over BDSM
Een stukje geschiedenis

Stukje geschiedenis in Amsterdam en de intrede van het internet in Nederland.

Voor mij begon het in 1985 en mijn eerste entree in de Nederlandse bdsm-scene was halverwege 1986. Het was allemaal nog vrij kleinschalig met een beperkt aantal plaatsen in het land waar de VSSM meetings organiseerde bij o.a. de NVSH en het COC. Verder waren het huiskamerbijeenkomsten. Op zo’n huiskamerbijeenkomst ben ik toen voor de eerste keer geweest. Dat was erg gemoedelijk en gezellig.
De termen en begrippen waren totaal anders dan tegenwoordig. Men sprak toen voornamelijk over Meester en slavin. Men noemde het ook SM. Daarbij was het vooral in de spelsfeer. Er waren veel minder bdsm-relaties met een bewuste keuze voor hiërarchie. De tolerantie voor verschillende bdsm-belevingen was echter veel groter dan tegenwoordig. Het zal er zeker mee te maken hebben dat het veel kleinschaliger was en de bdsm-scene veel meer een eenheid was.
Begin 1997 kwam ik voor het eerst online. Er was toen nog 1 Nederlandstalige bdsm chatroom, bdsm.nl van excolo. Het werd me onmiddellijk duidelijk dat de cultuur totaal verschilde van die van de VSSM. Dat had als oorzaak dat de eerste Nederlandse bdsm-ers die contacten zochten op het internet, die niet in Nederland konden vinden. Tegelijk waren deze mensen hoger opgeleid, een computer en online-telefoontikken waren toen nog alleen voor een beperkt aantal mensen financieel haalbaar. Online bestaat er geen afstand, dus gingen deze mensen chatten en mailen met mensen uit de USA. Daar was immers al wel een internet-bdsm-gemeenschap. Bijna niemand van de eerste Nederlandse internet-bdsm-ers had ervoor contact gehad met de VSSM. Zodra er hier in Nederland op het internet ook het een en ander werd opgezet kwamen de Nederlanders die ervoor op Amerikaanse rooms hadden gechat naar die beginnende Nederlandse internet bdsm-gemeenschap. Daardoor ontstond er iets heel aparts in Nederland. Een zogenaamde oude bdsm-scene van de VSSM en een nieuwe bdsm-scene op het internet. Die nieuwe bdsm-scene had een totaal andere taal, andere normen en waarden en een heel andere belevingswereld. Dat was namelijk gebaseerd op de Amerikaanse internet bdsm-gemeenschap. De termen bdsm, Dom, sub, D/s etc deden hun intrede.
Zelf vond ik het buitengewoon fascinerend, zoveel nieuwe dingen. De sfeer was ook erg leuk. Het kwam regelmatig voor dat ik achter mijn pc buikpijn had van het lachen.
Het gebruik van munches, een kleinschalige ontmoeting met een aantal mensen om met elkaar ergens een hapje te gaan eten, een gewoonte uit Amerika, is toen een paar keer geprobeerd maar dat kreeg geen voet aan de grond. Tegelijk ontstond de eerste echte meeting voor een chatroom. Dat was in het toenmalige internetcafé in Den Haag, voor die middag omgedoopt tot het MoP, Ministry of Pain. Een jaar later kregen we de eerste echte grotere meeting in het OCC Obsession Circle Cafe aan de Herengracht en kleinschaliger It’s My Life in de Utrechtse straat in Amsterdam. Het was allemaal nieuw en een geweldig dynamische tijd. Enorm leuke sfeer op veel van de meetings. Niet alles ging natuurlijk even goed. Een van de initiatieven van de nieuwe scene was de subbie-tamtam, later ook nog de subbiegrapevine genoemd, waar de bedoeling van was dat subs elkaar konden waarschuwen voor Doms met verkeerde bedoelingen. In de praktijk bleek dat al snel neer te komen op een roddelcircuit. Rancuneuze subs die het niet konden verkroppen dat de Dom een streep onder de relatie had gezet hadden het medium gevonden om hun ex geweldig het leven zuur te maken. Enfin, die ervaring heeft de bdsm-scene in elk geval opgeleverd dat een zogenaamde zwarte lijst voor Doms met verkeerde bedoelingen nooit van de grond is gekomen. We hadden geleerd welke types daar erg graag misbruik van maakten. Verschillende keren is een initiatief voor een dergelijke zwarte lijst naar voren gekomen en al die keren hebben we dat met een paar Doms meteen afgekapt door ons nadrukkelijk aan te bieden voor die zwarte lijst. We eisten allemaal de eerste plaats op die lijst op.
De oude scene en de nieuwe bleven die eerste jaren behoorlijk gescheiden. De VSSM hield zich ook nogal afzijdig van de ontwikkelingen op het internet. Later bleek dat een cruciale inschattingsfout die de VSSM achterop bracht als toonaangevend en gezichtsbepalend in de bdsm-scene.
 
Op het internet volgden de ontwikkelingen snel op elkaar. Er onstonden meerdere chatrooms , ook op verschillende servers. Bdsm.nl stierf na de overdracht van excolo als roomowner naar iemand anders een stille dood. De vaste bezoekers daarvan verspreidden zich en een groepje ging over naar de bdsm-zolder. Vandaar verhuisden zij weer naar bdsm 35+, dat is momenteel al jaren de grootste nederlandse chatroom op irc. Met als meeting BarX in Den Haag. Verder hebben we in 2003 de hoogtijdagen gehad van nederlandse chatrooms op de msn-chat. Later heeft microsoft de mogelijkheid om daar te chatten laten exploderen door de stekker eruit te trekken. Een aantal ervan zijn, toen ze niet konden aarden op irc, gaan chatten op een server met een gelijksoortig programma als de vroegere msn-chat, chat united. De vroegere msn-chat kende hoge bezoekersaantallen. Voor hun meetings vonden ze toen onderdak bij de AVSH ( de opvolger van de NVSH A’dam). Die meetings werden druk bezocht. Verder kwamen de chat-rooms joja en wandering spirits online, de laatste met een uitgebreide site. Wandering spirits richt zich specifiek op de beginners.
Chatplaza, ook al jaren daar een bdsm chatroom van betekenis qua bezoekers. Later kwam chatcafe met het chatprogramma waar chatplaza eerst gebruik van maakte. Dat had een massale verhuizing tot gevolg. Als gemeenschap is het altijd los zand gebleven, mede door het maar zeer beperkt aanwezig zijn van admins ( operators) . Daardoor kregen en krijgen mensen die de sfeer willen vergallen daar veel meer ruimte dan op chatrooms waar wel toezicht is. Toch heeft die chatroom, de Dungeon, al jaren geleden een succesvolle meeting op gezet, zeer laagdrempelig in een gewoon café. Dat was driemaandelijks in het Loosje aan de Nieuwmarkt in A’dam. Verder heeft deze chatroom een van de meest succesvolle maandelijkse meetings ooit, in Same Place in Amsterdam met bezoekersaantallen van boven de 100. Deze meeting staat bekend als bdsm-pure.
 
Begin 2000 nam de VSSM afdeling A’dam afscheid van de NVSH A’dam aan de blauwburgwal in Amsterdam. Onbegrijpelijk want de VSSM draaide daar 2 drukbezette meetings in de maand, dat was voor die jaren fenomenaal. Zoals vaker had dat ook te maken met mensen aan de macht die hun persoonlijke grieven jegens anderen niet opzij wensten te zetten voor het algemeen belang. De NVSH afdeling A’dam stond toen voor een groot probleem. De NVSH A’dam draaide financieel immers voor een groot gedeelte op de meetings van de VSSM.
 
In diezelfde periode kwam de toenmalige voorzitter van de NVSH A’dam een avondje bij me langs. We babbelden wat en opeens kwam hij met de vraag of ik een idee had om een nieuwe, m.n. jonge doelgroep aan te trekken voor de NVSH A’dam. Het publiek van de NVSH vergrijsde nogal.
Het idee dat bij me opkwam was een meeting voor de nieuwe en de oude scene.
Dat is er niet van gekomen.
 
De VSSM ging weg bij de NVSH. Die verhuisde naar Café Geen Flauw Idee. Dat bleek geen goed idee. Binnen een jaar stond de VSSM A’dam op straat toen de kroegbaas failliet ging. Daarna heeft de VSSM nog een tijdje onderdak gehad bij Same Place maar die samenwerking bleek ook geen succes. Daarna had de VSSM tijden geen locatie tot ze in Haarlem terecht konden. De VSSM A’dam in Haarlem…
 
De mailinglist nl-bdsm.org was toen al een tijd online en was inmiddels met 300 leden aardig volwassen geworden qua aantal.
Die werd toen nog gerund door Ron en kitten, die zijn toen benaderd en die waren vanaf het begin enthousiast over een dergelijke meeting.
 
Dat betekende het ontstaan van het listfeest in maart 2000.
Het bestuur van de NVSH had gevraagd wat er nodig was voor een dergelijke nieuwe groep. Terwijl de NVSH A’dam financieel praktisch aan de grond zat, kreeg ik toch van hen alle ruimte voor het zorgen van nieuwe grote materialen. Die zijn er toen gekomen, een groot andreaskruis en een takelinstallatie. Verschillende keren in die tijd is er toen tot in de nacht doorgewerkt om alles in orde te maken voor het eerste listfeest.
Voor alle partijen bleek het listfeest een enorm succes. Mensen moesten zich vooraf aanmelden omdat er geen plaats was voor meer dan 50 man. De NVSH kon daardoor financieel ook weer een beetje opgelucht ademhalen.
 
Een paar maanden na het weggaan van de VSSM kreeg de NVSH nog een grote klap.
In mei werd de huur opgezegd door de huisbaas. Een stichting die het pand cadeau hadden gekregen van de NVSH A’dam. Daarna heeft de NVSH zelf door middel van huur de rest van de hypotheek op het pand afbetaald.
Enfin , met man en macht en alle hands aan dek zijn we toen op zoek gegaan naar een andere locatie. Binnen 3 weken was het bingo. NVSH A’dam had een nieuw onderkomen aan het Confuciusplein in A’dam.
Het maandelijkse listfeest werd niet 1 keer onderbroken door de verhuizing, een prestatie van formaat.
In de NVSH begon het dat jaar verder te rommelen. Verschillende regionale afdelingen hadden zich al afgescheiden en waren regionaal zelfstandig verder gegaan. Binnen de NVSH A’dam rommelde het vooral doordat er over de pedofielen 2 kampen waren. De nieuwe scene was fel anti en er waren een aantal NVSH-ers van de oude stempel die de pedofielen absoluut binnenboord wilden houden. De pedofielen hielden ook de aanwas van nieuwe vrijwilligers uit de nieuwe scene tegen. Verder was er voor de pedofielen door de situatie Dutroux geen houden meer aan. Door Dutroux was voor de pedofielen alles veranderd. Dat hadden ze zelf klaarblijkelijk niet zo in de gaten en de NVSH landelijk ook bepaald niet. Vanuit de NVSH A’dam zijn we naar een rechtszaak geweest om te kijken of de pedofielen van A’dam werkelijk zo zuiver op de graat waren als ze beweerden. Op het moment dat we merkten dat pedofielen op de tribune, die bij de NVSH A’dam kwamen, overduidelijk sympathisanten waren van degene die terecht stond voor een erg onfris zaakje, was de maat vol.
Vanaf dat moment kwamen de 2 kampen nog verder uit elkaar te staan. De NVSH A’dam bleef het financieel moeilijk houden. Dat leidde begin 2001 tot een ledenvergadering.
Het anti-pedo-kamp (voornamelijk bestaande uit bdsm-ers ) wilde zelfstandig verder. Dat betekende een afscheiding van de landelijke NVSH. Het andere kamp zag er financieel geen gat meer in. Na stemming is toen besloten de NVSH A’dam slapend door te laten gaan. Daarna is er heel hard gewerkt in heel korte tijd om een nieuwe vereniging uit de grond te stampen.
 
De Amsterdamse Vereniging voor Seksuele Hervorming was geboren.
 
De AVSH nam alles over van de NVSH A’dam, inclusief het pand, behalve de pedofielen.
De AVSH draaide financieel prima omdat er een nieuwe werkgroep voor een nieuwe activiteit was gestart. De bdsm-jongeren van Nederland kregen hun eigen meeting. Aangezien die heel succesvol verliep, klopte eindelijk de kas.
De AVSH is iets heel bijzonders voor de bdsm-gemeenschap in Nederland. Een zelfstandige vereniging met uitsluitend bdsm-activiteiten die zichzelf financieel wist te bedruipen. Dat uitsluitend bdsm-activiteiten is dubbel. Aan de ene kant heel bijzonder voor de bdsm-scene, aan de andere kant is de AVSH niet opgericht voor alleen de bdsm-ers.
Inmiddels heeft de AVSH sinds maart 2007 geen huisvesting meer. Erg vreemd want vanaf het begin wist men dat de locatie tijdelijk was. Wat in 2000 in 3 weken lukte doordat een paar mensen dag en nacht in touw waren, lijkt het tegenwoordige bestuur steeds maar niet in te slagen. Hoe langer een vereniging stilstaat, des te moeilijker het wordt om te herstarten.
 
Op het moment dat er nieuwe coördinatoren kwamen en de toenmalige nieuwe voorzitter van de VSSM zich ermee bemoeide, kreeg de VSSM weer onderdak in Amsterdam bij de AVSH. Na de het sluiten van de deuren van de AVSH is de VSSM verhuisd naar Same Place. De VSSM A’dam is gelukkig weer verrassend dynamisch en enthousiast bezig. Dat kan men ook duidelijk merken aan de groeiende groep bezoekers.

HomeWelkomVan spel tot lifestylePsychoSM / MindgamesPijn in BDSMZwepenWoordenlijstEen stukje geschiedenis